Na studiach – urlop dziekański – co powinieneś o nim wiedzieć?

Osoby, które inicjują studia na wybranym przez siebie kierunku, na ogół planują skończyć je jak najszybciej. Są jednakże sytuacje, w których potrzebne jest przerwanie nauki. Może być to spowodowane rozmaitymi przyczynami. Osoby, jakie muszą na pół roku lub rok zrezygnować z czynnego asystowania w wykładach i ćwiczeniach, są w stanie skorzystać z opcji, jaką jest urlop dziekański. Najczęściej tak oznaczaną dziekankę bierze się z powodu kłopotów zdrowotnych. Sytuacja, w jakiej ktoś ciężko choruje, potrzebuje hospitalizacji lub przeprowadzenia karkołomnych zabiegów leczniczych jest oczywiście niemożliwa do przewidzenia.

Równolegle choroba nie może oznaczać zamknięcia kosztowny do kariery zawodowej czy uzyskania wyższego wykształcenia. Wobec tego osoby, jakim przydarzają się poważne komplikacje zdrowotne są w stanie skorzystać z tak zwanej dziekanki zdrowotnej. Żeby zdobyć zgodę na tego typu urlop dziekański potrzebne jest wcześniejsze przedstawienie poświadczenia lekarskiego o niezdolności do partycypowania w zajęciach. Naturalnie trzeba to zrobić w trakcie trwania danego półrocza nauki, a nie po jego zakończeniu, chociaż często się zdarza, że dziekan w takich przypadkach podejmuje decyzję funkcjonującą wstecznie. Inne powody urlopu. Z dziekanki wykorzystywać mogą również osoby w innych przypadkach życiowych. Wielokrotnie zdarza się, że z opcji semestralnego urlopu dziekańskiego korzystają na przykład studentki, jakie urodziły dziecko i przez pierwsze miesiące jego życia chcą być z maleństwem non stop. Z urlopu takiego korzystają także osoby przymuszone przez okoliczności życiowe do opieki and schorowanym członkiem rodziny.

Jednakże podanie o użyczenie urlopu dziekańskiego składają też osoby, które chcą wyjechać na rok czy też pół roku za granicę w celach zarobkowych. W jakiejkolwiek sytuacji bezsprzecznie trzeba w dziekanacie złożyć dobre podanie z wyjaśnieniem powodu, dla jakiego pragnie się wziąć urlop dziekański. Na tej podstawie dziekan wydziału ma okazję wyrazić zgodę. Po skończeniu okresu urlopu należy również napisać podanie o tak oznaczaną reaktywacje na studiach i zrealizować ewentualne różnice programowe.

Zobacz też to:

Dodaj komentarz