Kurs motorowodny, na jakim rozwiązania ISSA dopasowane są do rodzimych okoliczności

Kurs motorowodny, rozdzielony na część teorii i praktyczną organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół kwestii powiązanych z konstrukcją oraz obsługiwaniem jachtu motorowodnego. Można dowiadywać się wszystkiego, co jest powiązane z manewrowaniem i innymi czynnościami na wodzie.

Omawiane są kwestie zgodne z wymaganiami PZMiNW. W efekcie, kursy motorowodne można zdawać bardzo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na doskonale przystosowanych oraz urządzonych jednostkach pływających, na jakich pływanie jest wygodą. Zajęcia w takiej części dotyczą również zadań bosmańskich w porcie, a także odwołują się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs kończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy odpowiedzieć na siedemdziesiąt pięć pytań. Aby zdać, prawidłowej odpowiedzi trzeba udzielać na 65 pytań.

W części praktycznej ma miejsce sprawdzian wzorowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest także zdolność kierowania załogą oraz praca w roli załoganta. Zdobycie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych a także do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz po pozostałych wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Wszystkie wiadomości w temacie kursu można odnaleźć na stronie Sailing Camp. Na szkoleniu obowiązują rozwiązania ISSA, lecz dopasowane do polskich okoliczności. I dlatego zaleca się zdobyć kompetencje w tym miejscu. Szkolenia są dostosowane personalnie do potrzeb uczestników, a o ile pojawi się taka konieczność, to wykonane są szkolenia indywidualne.br>

Zobacz też to:

Dodaj komentarz