Kłopotliwe darowizny – sprawdź, jakim sposobem pomaga notariusz

Zakup mieszkania czy odmiennej posiadłości, a też transakcja zamiany, aby być w pełni zgodna z prawem i prawomocna, musi odbywać się na zasadzie aktu notarialnego. Deweloperzy sprzedający oryginalne mieszkania na rynku pierwotnym oraz pośrednicy fascynujący się handlem nieruchomościami na rynku pochodnym w większości wypadków umawiają się z konsumentami w zaprzyjaźnionej kancelarii notarialnej. Wynika z tego pewny komfort wzajemnego zaufania w trakcie kooperacji. Wobec tego notariusz w Koszalinie, który zna pośrednika organizującego transakcję może liczyć na to, że obiecane dokumenty zostaną dostarczone na czas i mniej asekuracyjnie wyznaczać termin podpisania umowy.

Mediator wspomaga swoim kontrahentom zgromadzić niezbędne dokumenty bądź też na podstawie upoważnienia robi to za nich. W wypadku zamiany własnościowych mieszkań używanych strony ustalają, jaka jest cena każdego z lokali i w związku z tym, jaka będzie dopłata witryny, jaka zamienia mieszkanie mniejsze na pokaźniejsze. Wolno ustalić też równoważność wartości obu lokali, w owym czasie zamiana odbywa się bezgotówkowo. Przed podpisywaniem umowy wymagane są dokumenty obu mieszkań, inaczej akty własności, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów.

Rejent żąda również przedstawienia zaświadczeń z administracji obu lokali o braku zaległości pieniężnych poprzednich właścicieli. Prócz wypisu z ksiąg trwałych w samym akcie notarialnym zawarte jest oświadczenie obu witryn internetowych o braku zadłużenia, bądź ewentualnie o jego wysokości. Pośrednik dostarcza notariuszowi pisma stwierdzające, że w danych apartamentach nie jest zameldowany nikt poza osobami zameldowanymi. W wypadku wzajemnego zaufania pośrednika i notariusza, dokumenty dostarczane są z takim wyprzedzeniem, że zachowują aktualność w dniu dokonania aktu zamiany. Współpraca taka jest wygodna i dobra dla najbardziej zaciekawionych, innymi słowy klientów dokonujących zamiany. Nieraz przy podpisaniu aktu notarialnego obecnych jest dwóch pośredników, jeżeli każda ze stron korzystała z innego biura. W owym czasie dobór kancelarii notarialnej, która przeprowadzi pełną operację zależy od dwustronnych uzgodnień.

Zobacz też to:

Dodaj komentarz