Category: Przemysł

Gdzie spotyka się tworzywa syntetyczne?

W największym stopniu powszechnym produktem są opony samochodowe, lub także rowerowe. Do opony dodaje się także dętki, co sprawia że tworzywa sztuczne staje się najistotniejszym składnikiem...

Audyt logistyczny realizowany przez firmę Aspekt

Audyt logistyczny oferowany przez firmę Aspekt jest dogłębną analizą, na podstawie jakiej eksperci następnie doradzają przedsiębiorcom i wdrażają rekomendowane zmiany. W rezultacie, następuje optymalizacja realizacji procesów...